Degut a la saturació de material publicitari que hi ha al nostre entorn, els elements gràfics aeris són una molt bona solució per captar l’atenció dels clients en entorns comercials, exposicions i fires. Oferim displays, figures encunyades, mòbils, elements volumètrics… en format mitjà o gran; a més els adeqüem a les necessitats del client tenint en compte la ubicació de l’element i la seva col·locació. La nostra impressió en garanteix la durabilitat, així com un aspecte dinàmic i visual que compleixi els objectius promocionals.

Ceiling display Elemento aéreo gráfico feria