Els banners són elements de Publicitat en el Lloc de Venda (PLV), una forma especialitzada de publicitat que podem trobar als comerços. La seva intenció és dirigir l’atenció dels clients als productes nous, ofertes o promocions, així com promoure esdeveniments especials com, per exemple, les vendes de temporada o en períodes de vacances.

Banners Eventos Banderas PLV Publicidad Lugar de Venta