El Roll Up és un suport publicitari molt flexible. Està dissenyat tan per interiors com exteriors, és un tipus de display fàcil de muntar i desmuntar (per la qual cosa permet molta mobilitat), que facilita la seva visualització i un emplaçament òptim allà on calgui. Es poden realitzar en una àmplia varietat de materials i grandàries, segons les necessitats, convertint-se d’aquesta forma en una gran solució per millorar la capacitat de promoció.