Els suports que se situen als extrems de les línies dels supermercats (també anomenades “góndoles”) es diuen caps de góndola i són uns suports de publicitat en el lloc de venda (PLV) destinats a les promocions. Es tracta d’un component molt efectiu perquè, per la seva ubicació excel·lent, té una visibilitat més gran i és més efectiu en termes comercials. Un disseny original en un material determinat pot potenciar aquesta funció i proporcionar uns grans resultats.

Cabeceras de góndola Expositor Plv Retail Stands