Els Floor Stands són expositors de Publicitat en el Lloc de Venda (PLV). Aquests displays tenen la funció de contenir-hi el producte, al mateix temps que d’exhibir-lo de forma atractiva afegint-hi els valors de la marca. Els Floor Stands permeten diferents estructures de disseny i poden ser fabricats per distribuir-se plens o carregar-los al mateix establiment un cop hi arribin.

Floor stand Displays