El standee és un element autoportant que sol acompanyar a un Floor Stand o Expositor que conté el producte per a la venda. Gràcies al seu format, hi comparteixen protagonisme el missatge o al·legoria publicitària i el contenidor del producte, fent d’aquest element un reclam molt efectiu. La seva ràpida fabricació consta de 3 passos: preparació de l’arxiu, impressió i mecanitzat. A més a més, existeixen múltiples materials en funció de l’aplicació o del pressupost, com el cartró, re-board, alumini, foam, fusta, etc…

 Standee Foam Cartón