Els cobre-alarmes són suports de Publicitat en el Lloc de Venda (PLV) que se situen cobrint els arcs antifurt dels comerços, amb la finalitat de dissimular-los o amagar-los. Sobre ells es pot imprimir qualsevol tipus de publicitat de forma efectiva, ja que la seva ubicació els fa molt visibles per als clients que entren i surten de l’establiment.

 

Cubrealarmas Plv Arcos antihurto